Hinnakiri

NB! Antud teenuste hinnad on väljavõte kliiniku hinnakirjast.  Ravi tegelik maksumus kujuneb visiidi lõppedes vastavalt teostatud raviprotseduuridele.
Teenus Hind €
Ravi planeerimine
Konsultatsioon, staatuse märkimine, raviplaani koostamine 18
Visiiditasu 5
Profülaktilised menetlused
Hammaskonna vabastamine biokilest 17
Supravigaalse hambakivi ja hambakatu eemaldamine aparaadiga (1 hammas) 6
Hammaste soodapesu 30-70
Röntgen
Kohtülesvõte 10
Anesteesia
Pinnaanesteesia 3
Injeksioonanesteesia 10
Täidised
Valuskõvastuv komposiittäidis 40-70
Klaasionomeertäidis/kompomeertäidis 35-40
Endodontia
Hamba juurekanali avamine, pikkuste mõõtmine ja laiendamine koos ravimi ja ajutise täidisega 55-90
Juurekanali täitmine 30-55
Kirurgia
Hamba või juure eemaldamine 30-75
Proteesitööd
Kantud proteesi seadmine 15
Proteesi ümberbaseerimine 80
1 totaalprotees 445
2 totaalproteesi 800

Meie kliinik asub Jõgeval Pargi tänav 9-1
Telefon: 77 62 222

Oleme avatud:
E- R 9-16 L 9-14